Προσωπικό

Λογιστήριο

Τμήμα προμηθειών

Πρωτόκολλο - Γραμματεία

Τεχνική διεύθυνση

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 

ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Τεχνικό προσωπικό

Parking

Υπηρεσίες καθαριότητας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ