ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ

Δημοσκόπιο Δήμου Ηρακλείου – ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.- Διαχείριση Αιθουσών - Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνη: Διαμάντη Μπαγουράκη

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.- ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 66 ▪ 71601 ▪ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177 - Fax 2810 244 769 - E-mail:  info@depanal.gr