Διοικητικό Συμβούλιο

Ξυλούρης Ιωάννης του Μενελάου

Πρόεδρος

Ιωάννης Αναγνώστου

Γενικός Διευθυντής

Αγγελάκης Νικόλαος του Γεωργίου

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Σμαραγδάκης

Τεχνικός Διευθυντής

Μέλη

Σισαμάκης Ευάγγελος του Γεωργίου, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κυπραίο Ανδρέα του Κων/νου

 

Ασπετάκη Ελένη του Κων/νου, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κονσολάκη Γεώργιο του Ιωάννη                                                                   

Στρατινάκη Στυλιανή του Μιχαήλ, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κα. Φανουράκη Εμμανουέλα του Κων/νου   

                             

Αποστολάκης Σπύρος του Γεωργίου, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κα. Παττακού-Τζιράκη Μαρία του Ελευθερίου      

 

Καζάνης Στυλιανός του Εμμανουήλ, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κούρο Αντώνιο του Δημητρίου                                                                   

Δανασάκη Βασιλεία του Δευκαλίωνα, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κα. Αντωνάκη Αμαλία του Δημητρίου

     

Βεληβασάκης Στάθης του Κων/νου, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Φράγκο Ιωάννη του Κων/νου