ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια ειδών ρουχισμού – εξοπλισμού εργασίας κόστους 1.500,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με

12.12.2016

Share on Facebook
Please reload