ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, για την υπηρεσία «Υπηρεσίες Ασφάλειας/Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πάρκινγκ έναντι αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα από τις:

14.10.2019

Share on Facebook
Please reload