ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών προκειμένου για την χορηγία, για τις ανάγκες τις Τεχνικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., του Δήμου Ηρακλείου», συνολικού ενδεικτικού κόστους 22.902,80 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

04.01.2018

Share on Facebook
Please reload