(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υλικών για την επέκταση των Συστημάτων Ασφαλείας στο Πάρκινγκ που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης, συνολικού προϋπολογισμού 7365,60€, συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%. 04.07.2017

04.07.2017

Share on Facebook
Please reload