Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, κατόπιν συλλογής προσφορών για την: «Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών από Λογιστή – Φοροτέχνη, για την υποστήριξη της λειτουργίας του λογιστηρίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ηρακλείου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις:

19.12.2017

Share on Facebook
Please reload