ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Ανάδοχο για την προμήθεια «Προμήθεια σιδηρού οπλισμού σκυροδέματος, ποιότητας B500C», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.168,00€, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές και παροχές τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις/αποφάσεις:

29.11.2018

Share on Facebook
Please reload