ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, κατόπιν συλλογής προσφορών, για: «Κατασκευή, Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών θυρών ερμαρίων κουζίνας & ντουλαπών, για το έργο ‘Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού Κτηρίου στη Νέα Λαχαναγορά, Καταστήματα Χονδρικής πώλησης αλιευμάτων’, της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήμου Ηρακλείου», συνολικού ενδεικτικού κόστους έως 4.540,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις:

22.02.2018

Share on Facebook
Please reload