ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι Θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Χωματουργικές εργασίες», για τις ανάγκες της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προφορές και παροχές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις:

12.06.2018

Share on Facebook
Please reload