ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ανακοινώνουμε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών της με αρ. πρωτ. 2450/13-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την Υπηρεσία «Υπηρεσία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» για το έτος 2020, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής κατάθεσης φακέλων την 27/12/2019.

23.12.2019

Share on Facebook
Please reload