Θέμα: Υπηρεσίες Ασφάλειας Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πάρκινγκ έναντι αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. (Έντυπο ΤΕΥΔ)

22.09.2017

Share on Facebook
Please reload