Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Βιβλιοθήκης

Το βιβλιοπωλείο στεγάζεται σε καλαίσθητο χώρο κτηρίου Αχτάρικα στο κέντρο του Ηρακλείου.

Το βιβλιοπωλείο στεγάζεται σε καλαίσθητο χώρο δεξιά της εισόδου του νέου κτηρίου Αχτάρικα. Ξεκίνησε με τη διάθεση 91 τίτλων, από τις οποίες υπάρχει ικανός αριθμός αντιτύπων. Στις προθέσεις του Δήμου είναι η επανέκδοση των σημαντικότερων από τους τίτλους που έχουν εξαντληθεί. Το βιβλιοπωλείο θα διακινεί και βιβλία άλλων μη κερδοσκοπικών εκδοτικών οίκων, όπως είναι οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και το Μορφωτικό Ίδρυματης Εθνικής Τράπεζας.