Δραστηριότητες ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Εστίαση

Χώροι Πολιτιστικών & Συνεδριακών Εκδηλώσεων

Πάρκινγκ

Βιβλιοπωλείο

Κατασκευαστικός Τομέας