Προφίλ

Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου - ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., είναι πολυμετοχική δημοτική ανώνυμη εταιρεία με κύριο μέτοχο τον Δήμο Ηρακλείου αλλά και την ΠΕΔ Κρήτης με δράσεις κυρίως πολιτιστικού, επιχειρηματικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα και άλλες που αποσκοπούν στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνικής μέριμνας και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των δημοτών, σε συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες και οργανισμούς.

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. έχει ως κύριους σκοπούς δράσης:

- τον Πολιτιστικό τομέα, έχοντας στην ευθύνη της τη διαχείριση, ενός από τα μεγαλύτερα έργα στη χώρα στον τομέα αυτό, του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ), το οποίο συμβάλλει στην προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής, με την οργάνωση φεστιβάλ, συνεδρίων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων υψηλού κύρους, κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο.

- τον Επιχειρηματικό και Επισιτιστικό τομέα, με τη διαχείριση, εκμετάλλευση καταστημάτων και κυλικείων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των σταθμών αυτοκινήτων (υπαίθριων και στεγασμένων), και της Δημοτικής Ακτής Καρτερού.

- τον Κατασκευαστικό τομέα (διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο) με την υλοποίηση τεχνικών έργων του Δήμου, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και την εκπόνηση μελετών.