Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των παραγωγών της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των παρακάτω ειδικοτήτων για την υποστήριξη των παραγωγών της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. :

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των παρακάτω ειδικοτήτων για την υποστήριξη των παραγωγών της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. :

Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης καλλιτεχνικών παραγωγών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μηχανικός σκηνής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τεχνικός ήχου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τεχνικός φωτισμού σκηνής και προβολών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμβουλος προβολής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμβουλος επικοινωνίας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τεχνικός σύμβουλος γραφιστικής επιμέλειας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμβουλος οικονομικού & διοικητικού
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ