Άνοιξε και λειτουργεί πλέον για το κοινό το ανακαινισμένο Πολύκεντρο.

Χώρος έκφρασης τέχνης και πολιτισμού & σημείο συνάντησης ανταλλαγής απόψεων και θέσεων.

Υποδεχόμαστε το πλήρως ανακαινισμένο Πολύκεντρο. Ένας χώρος με μεγάλη διαδρομή στα δρώμενα και στο πολιτισμό της πόλης μάς.
Το ταξίδι αυτό θα συνεχιστεί με νέες υποδομές και περισσότερες παροχές στους επισκέπτες του και θα αποτελέσει ξανά τόπο έκφρασης τέχνης και πολιτισμού και σημείο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων και θέσεων