Σε λειτουργεία η ράμπα πρόσβασης των ΑμεΑ στη θάλασσα στη Δημοτική Ακτή Καρτερού

Σε λειτουργεία η ράμπα πρόσβασης των ΑμεΑ στη θάλασσα στη Δημοτική Ακτή Καρτερού

Σε λειτουργία τέθηκε ξανά το σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για Άτομα με Αναπηρία SeaTrac, στη Δημοτική Ακτή Καρτερού, από τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..

Οι ζημιές που είχαν προκληθεί από τους ισχυρούς ανέμους αποκαταστάθηκαν στο συντομότερο δυνατό χρόνο και πλέον το σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα που λειτουργεί στην Δημοτική παραλία από το 2017, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλα τα ΑμεΑ να απολαμβάνουν τη θάλασσα με άνεση και ασφάλεια, πραγματοποιώντας παράλληλα τις απαραίτητες θεραπείες τους, λειτουργεί χωρίς προβλήματα.
Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο σύστημα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας τόσο για τους χρήστες όσο και για τους συνοδούς τους και αποτελεί μια σημαντική παροχή προς τους λουόμενους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.