ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Την πρόσληψη του κατωτέρω κάτ.΄ αριθμό και ειδικότητες προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της εταιρείας μας, έτους 2018.

06.06.2018

Share on Facebook
Please reload