ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη του κατωτέρω κάτ.’ αριθμό και ειδικότητες προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της εταιρείας μας, έτους 2018.

21.06.2018

Share on Facebook
Please reload