ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες πρόσφορες, προϋπολογισμού δαπάνης 44.865,28€ χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την Υπηρεσία «Υπηρεσίες Ασφάλειας/Φύλαξης των ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων του Πάρκινγκ έναντι αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης της εταιρείας ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις:

16.10.2018

Share on Facebook
Please reload