ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εγκαταστάσεων του Πάρκινγκ της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. – ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, καθώς και των εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται η εταιρεία στη Λ. Ικάρου με τον τίτλο «Δημοσκόπιο – Δήμου Ηρακλείου». Η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την υπηρεσία, «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Εγκαταστάσεων του Πάρκινγκ της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. – ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, καθώς και των εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται η εταιρεία στη Λ. Ικάρου με τον τίτλο «Δημοσκόπιο – Δήμου Ηρακλείου», για διάστημα δώδεκα (12) μηνών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

17.12.2018

Share on Facebook
Please reload