ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νo 12 Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ της 10ης Σεπτεμβρίου 2017

26.09.2017

Share on Facebook
Please reload