ΘΕΜΑ: Αίτηση Ενδιαφέροντος Παρακαλώ όπως με εγγράψετε στον κατάλογο Μελετητών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για το έτος 2018 και τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

09.02.2018

Share on Facebook
Please reload