ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια κινητών κιγκλιδωμάτων - περιφράξεων, για τον εκσυγχρονισμό και την ομαλή λειτουργία του χώρου στάθμευσης έναντι του αεροδρομίου Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης”» συνολικού ενδεικτικού κόστους 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

28.03.2019

Share on Facebook
Please reload