ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει διαγωνισμό απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Συστήματος Προβολής στο ΠΣΚΗ.

07.01.2020

Share on Facebook
Please reload

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ιωάννη Προκοπίδη, Ν. Αλικαρνασσός

71601 Ηράκλειο Κρήτης

Tηλ.: 2810229479 | 2810390177

Fax: 2810244769

Email: info@depanal.gr

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • Wix Twitter page

© Designed by Digital Village 2019