ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια εξειδικευμένου τεχνικού λογισμικού Διαχείρισης Τεχνικών Έργων για τις ανάγκες της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., - Δήμου Ηρακλείου», συνολικού ενδεικτικού κόστους 3720,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

15.11.2017

Share on Facebook
Please reload