Ανακοίνωση για την συλλογή προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια κινητών ικριωμάτων, για τις ανάγκες της Τεχνικής Διεύθυνσης της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήμου Ηρακλείου»

02.05.2018

Share on Facebook
Please reload