ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών περίφραξης, για την περίφραξη ακινήτου στη θέση 2 Αοράκια που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., - Δήμου Ηρακλείου», συνολικού ενδεικτικού κόστους 3689,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

29.09.2017

Share on Facebook
Please reload