ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια «Προμήθεια ξύλινων κατασκευών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.823,60€, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),για τις ανάγκες της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές και παροχές τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις/αποφάσεις:

27.03.2019

Share on Facebook
Please reload