ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια «Προμήθεια στρωμάτων ασφαλείας-προστασίας», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.426,80€,(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),για τις ανάγκες της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές και παροχές τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις/αποφάσεις:

20.11.2018

Share on Facebook
Please reload