ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προϋπολογισμού δαπάνης είναι 60.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης Αυτοκινήτων στο Πάρκινγκ έναντι του Αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

28.12.2017

Share on Facebook
Please reload