ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση «τροχήλατων σχαρών», για τα διαχωριστικά σταντ του Δημοσκοπίου της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., συνολικού ενδεικτικού κόστους 1.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

23.11.2019

Share on Facebook
Please reload