Σκοποί

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», αποτελεί δημοτική ανώνυμη εταιρία με μοναδικό εταίρο τον Δήμο Ηρακλείου, όπου έχει και την έδρα της, έχει δε τους κάτωθι καταστατικούς σκοπούς:

(α) Την εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα μισθώσεις ακινήτων – κινητών καντινών – διαφημίσεις –  διαχείριση και λειτουργία parking.

(β) Την αξιοποίηση συγκεκριμένης δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

 

(γ) Την εκπνόηση μελετών και κατασκευή τεχνικών δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

(δ) Την Παροχή υποστήριξης στις διαδικασίες ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου Ηρακλείου σε συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά και αλλά προγράμματα.

Η άνω εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργ. Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) με αριθμ. 29169 και από τη σύσταση της το έτος 1994 (ΦΕΚ 121/23-2-1994) δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο της εκτέλεσης δημοτικών και ιδιωτικών έργων, έχει δε εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό και έχει αναλάβει και εκτελέσει κατά τρόπο άρτιο πολλά δημοτικά και ιδιωτικά έργα, έχοντας κερδίσει ιδιαίτερη θέση στον χώρο των εργοληπτικών – κατασκευαστικών εταιρειών.

Ο Πρόεδρος

 

Ξυλούρης Ιωάννης

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ιωάννη Προκοπίδη, Ν. Αλικαρνασσός

71601 Ηράκλειο Κρήτης

Tηλ.: 2810229479 | 2810390177

Fax: 2810244769

Email: info@depanal.gr

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • Wix Twitter page

© Designed by Digital Village 2019