ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια υλικών, «Προμήθεια Σκυροδέματος», για τις ανάγκες της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.391,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές και παροχές τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

11.01.2019

Share on Facebook
Please reload